Скачать 88.35 Kb.
Дата24.08.2019
Размер88.35 Kb.

Перелік робіт підвищеної небезпеки Зварювальні, газополум'яні, наплавні, напилювальні І паяльні роботи. Контроль за зварними з'єднаннями


ПЕРЕЛІК

робіт підвищеної небезпеки
1. Зварювальні, газополум'яні, наплавні, напилювальні і паяльні роботи. Контроль за зварними з'єднаннями.

2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередачі, діючих нафто-, продукто- та газопроводів, комунікацій газових промислів, а також споруд на них.3. Роботи в діючих електроустановках.

4. Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів.

5. Роботи на повітряних лініях зв'язку, які перетинають лінії електропередачі і контактні проводи.

6. Роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів.

7. Електропрогрівання бетону та електророзморожування грунтів, розігрівання бітуму і смол.

8. Роботи в термічних цехах і дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.

9. Вибухові роботи та роботи, пов'язані з утилізацією зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

10. Роботи з небезпечними речовинами та інертними газами.

11. Випробування, налагодження, експлуатація, ремонт і технічне обслуговування об'єктів, обладнання та приладів, пов'язаних з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин.

12. Зберігання, експлуатація балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення, спорожнення та ремонт.

13. Виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах.

14. Монтаж, налагодження і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії.

15. Промислово-геофізичні дослідження, освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.

16. Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів.

17. Видобування та переробка нафти, газу і конденсату.

18. Ліквідація нафто-, газо-, водопроявлень в процесі буріння свердловин.

19. Роботи, пов'язані з підготовкою цистерн, контейнерів, балонів та інших ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин.

20. Злив, очищення, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин, у тому числі радіоактивних.

21. Експлуатація циклотронів, бетатронів, лінійних прискорювачів та інших прискорювальних установок.

22. Виробництво скла та скловиробів.

23. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастики на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.

24. Виготовлення та застосування лако-фарбових покрить, грунтовок та шпатльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо). Роботи з нанесення протикорозійного ізоляційного покриття.

25. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей. Гальванічні роботи.

26. Гасіння вапна.

27. Обслуговування генераторних ацетиленових установок.

28. Обстеження, ремонт та чищення димарів, вентиляційних каналів і дахів будинків та споруд, чищення повітропроводів.

29. Ливарні, плавильні, заливальні роботи і термообробка литва.

30. Виробництво, переробка, розподіл, зберігання і застосування продуктів розподілення повітря, хлору, аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів.

31. Обслуговування станів гарячої і холодної прокатки, трубоформувальних станів та пічного зварювання труб.

32. Роботи, пов'язані з відпалюванням сталі, сплавів і відливок.

33. Гранулювання доменного шлаку.

34. Роботи, пов'язані з вибиванням відливок, титанової губки із застосуванням відбійних молотків.

35. Експлуатація піскоструминних апаратів.

36. Нанесення бетону, ізоляційних і обмурувальних матеріалів методом набризкування і напилення.

37. Управління, завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, фасувально-пакувальних, просівальних, змішувальних формувальних, затиральних, фільтрувальних, намотувальних, варильних, плавильних, сепараторних, очисних, обрізних, бурових, в'язальних, полірувальних механізмів.

38. Обслуговування вальцювальних, штампувальних, вузлов'язальних і навивальних верстатів та автоматів.

39. Огляд, випробування, монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція, експлуатація та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (за встановленим переліком) та їх елементів, експертиза з охорони праці та промислової безпеки.

40. Підземні та відкриті гірничі роботи.

41. Підземна геологорозвідка.

42. Сейсморозвідка.

43. Геолого-маркшейдерські роботи.

44. Аварійно-рятувальні роботи, а також практичні навчання та тренування, пов'язані з проведенням цих робіт.

45. Роботи з дозиметрії, дезактивації, дегазації та дезінфекції.

46. Контроль за станом рудникової атмосфери.

47. Утворення та експлуатація відвалів гірничих порід.

48. Обслуговування лампових, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.

49. Розкривні роботи, виймання і навантаження корисних копалин під час проведення відкритих гірничих робіт.

50. Виколювання, звалення, розпилювання та обробка блоків природного каменю.

51. Планування робочих майданчиків, уступів і берм у кар'єрах.

52. Обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар'єрів.

53. Ремонт рухомого складу, колії, тунельних споруд, сигналізації та зв'язку на метрополітені.

54. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.

55. Прокладення, обслуговування та ремонт пульпопроводів.

56. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.

57. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.

58. Штучне заморожування грунтів і водозниження.

59. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних та землесосних установок, драг і земснарядів.

60. Забивання паль.

61. Цементація та хімічне закріплення грунтів і фундаментів.

62. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

63. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

64. Продавлювання тонельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.

65. Водолазні роботи.

66. Обслуговування барокамер.

67. Роботи верхолазні, скелелазні та на висоті, в тому числі з риштувань, підйомними і підвісними колисками, з механічними підіймачами та автомеханічними драбинами.

68. Будівництво, зведення, монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.

69. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

70. Такелажні та стропальні роботи. Виготовлення та випробування стропів.

71. Транспортування негабаритних та важких вантажів на під'їзних коліях будівельних майданчиків.

72. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.

73. Управління тракторами і самохідним технологічним устаткованням.

74. Обслуговування механічних та автоматичних ліній.

75. Механічна обробка деревини і металів.

76. Обслуговування центрифуг і транспортерів на цукрових заводах.

77. Обслуговування і ремонт аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах із зберігання і переробки зерна.

78. Розвантаження, складання і зберігання сипких матеріалів (насипом і в тарі).

79. Обслуговування бугаїв-плідників, кнурів і жеребців.

80. Робота з хижими звірами.

81. Робота циркових артистів, каскадерів кіностудій.

82. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.

83. Спорудження та обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.

84. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на водоймища; роботи на річках і каналах, пов'язані з використанням човнових переправ: роботи і спостереження у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об'єктів у важкодоступних і необжитих районах.

85. Снігомірні, сніголавинні, гляціологічні і сельові роботи: маршрутні снігозйомки у горах; сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодоступних високогірних районах у період максимальної селевої та лавинної активності.

86. Роботи вогневої обслуги з протиградовими виробами, пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції.

87. Роботи із застосуванням піротехнічних виробів та інструментів.

88. Охорона із застосуванням вогнепальної зброї колективної і приватної власності, об'єктів.

ПЕРЕЛІК

об'єктів, машин, механізмів, устатковання

підвищеної небезпеки
Об'єкти підвищеної небезпеки
1. Об'єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна чи декілька небезпечних речовин у кількості, що дорівнює чи перевищує нормативне встановлені порогові маси.

2. Об'єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються або зберігаються самозаймисті та легкозаймисті тверді речовини та матеріали у кількості, що дорівнює чи перевищує нормативне встановлені порогові маси.

3. Об'єкти, на яких утворюється горючий пил або волокно, здатні вибухати, самозайматися, займатися від джерела запалювання з подальшим поширенням горіння після його усунення.

4. Об'єкти, на яких проводяться гірничі, геологорозвідувальні роботи та роботи з видобування і збагачення корисних копалин, роботи в підземних умовах.

5. Об'єкти, на яких виробляють розплави чорних і кольорових металів та сплави на основі цих розплавів.

6. Об'єкти гідротехнічного будівництва: гідротехнічні споруди, хвостосховища, шламонакопичувачі, накопичувачі токсичних відходів.


Машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки
7. Гірничошахтне і гірничорятувальне обладнання, обладнання для видобування та транспортування корисних копалин відкритим способом, обладнання для буріння, ремонту свердловин на суходолі і континентальному шельфі.

8. Конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості.

9. Обладнання для транспортування, дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.

10. Обладнання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

11. Обладнання основних виробництв хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазодобувної та нафтогазопереробної промисловості.

12. Обладнання та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, трубопроводів небезпечних хімічних речовин та технологічне обладнання, яке використовується під час їх експлуатації.

13. Обладнання та лінійні частини газопроводів систем газопостачання природним і зрідженим газом, споруди на них та газокористувальне обладнання.

14. Обладнання, призначене для застосування у вибухонебезпечному середовищі.

15. Парові і водогрійні котли, в тому числі содорегенераційні та ті, що працюють з високотемпературними органічними теплоносіями.

16. Посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа.

17. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115 град.С.

18. Підіймальні споруди.

19. Електроустановки та електрообладнання.

20. Обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній, ливарній та коксохімічній промисловості, ливарне обладнання.

21. Обладнання, в якому використовуються лазерне, іонізуюче чи радіаційне випромінювання.

22. Атракціони стаціонарні та пересувні.

23. Технологічні транспортні засоби.

24. Зварювальне обладнання, устатковання для газополум'яної і лазерної обробки металів, термічного напилювання.

25. Ковальско-пресове обладнання.

26. Обладнання основних виробництв для харчової, деревообробної, легкої, текстильної промисловості, целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.27. Обладнання, в якому використовуються небезпечні речовини.

Главная страница
Контакты

    Главная страницаПерелік робіт підвищеної небезпеки Зварювальні, газополум'яні, наплавні, напилювальні І паяльні роботи. Контроль за зварними з'єднаннями

Скачать 88.35 Kb.