страница1/22
Дата17.03.2018
Размер4.47 Mb.

Матеріали IV науково-практичної конференції


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙРОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Матеріали IV науково-практичної конференції

26 червня 2009 р.

м. Сімферополь
Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи / Матеріали IV науково-практичної конференції 26 червня 2009 р. – Сімферополь: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2009. – 354 с.
Редакційна колегія:


  1. Аблятіпов А.С. - заступник міністра освіти і науки Автономної Республіки Крим, кандидат педагогічних наук, доцент.

  2. Гавриленко Ю.М. - начальник управління вищої школи, науки, інтелектуальної власності та міжнародних зв’язків Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, кандидат педагогічних наук.

  3. Трофимова В.В. – директор Центру розвитку освіти, науки та інновацій, кандидат економічних наук.

  4. Горбань А.В. – голова Ради молодих вчених Автономної Республіки Крим, завідуючий кафедрою філософії та права Національної академії природоохоронного та курортного будівництва, кандидат філософських наук, доцент.

В матеріалах конференції представлені доповіді учасників IV науково-практичної конференції «Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи».

Обговорені напрями зміни парадигми державної та підприємницької діяльності в умовах світової економічної кризи. Розкриті новітні особливості науково-технологічного розвитку. Проаналізовані окремі аспекти розвитку фінансової інфраструктури як запоруки активізації інвестиційно-інноваційної діяльності. Досліджено роль інститутів освіти у формуванні інноваційної культури суспільства. Приділено значну увагу інноваційним моделям національного розвитку та формуванню стратегії розвитку економіки знань в Україні. Визначені перспективи розвитку регіональних інноваційних систем.

© Автори статей, 2009

ЗМІСТКропотова Наталья Викторовна

ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
12


Хайруддинов Муедин Аединович

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
16


Чава Екатерина Сергеевна, Цёхла Светлана Юрьевна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА МОТИВАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
35


Сіренко Наталя Миколаївна

Науково-технічний прогрес в моделях ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
39

Храпкіна Валентина Валентинівна

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ

42


Біліченко Віктор Вікторович, Романюк Світлана Олександрівна

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ45


Губар Ольга Володимирівна

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ50


Аблятіпова Наталя Айдерівна

ДЕЯКІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

52


Єрьомін Володимир Юрійович

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ЯК МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ
56


Рощіна Нінель Вікторівна

Створення морського кластеру як інструмент інноваційного розвитку Південного регіону
62


Артищук Ірина Володимирівна

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
67


Колєснікова Ганна Валеріївна

ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ71


Шконда Володимир Валентинович

ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
76


Мимрик Ліна Володимирівна

АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
80


Гриненко Світлана Петрівна

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
84


Дерід Ірина Олександрівна

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ88


Ткаченко Сергій Анатолійович, Поткін Олександр Олександрович, Ярова Любов Сергіївна

ЩОДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ОПТИМАЛЬНОСТІ

РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

93


Лапіна Ірина Сергіївна

УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
95


Мороз Ольга Михайлівна, Гетьман Артем Олександрович

ВИКОРИСТАННЯ ЦІНОВИХ ЗНИЖОК ДЛЯ ПРИВАБЛЕННЯ СПОЖИВАЧІВ
100


Чернякова Вікторія Олександрівна

СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ
105


Дещенко Марина Геннадиевна, Судина Ирина Ивановна

принципы ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННому ЯЗЫКу В НЕЯЗЫКОВОМ вузе в контексте внедрения кредитно-модульной системы
106


Драганова Тамара Павлівна , Федорчук Наталья Вікторівна
РОЛЬ ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ


111Чкадуа Рената

ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ
113Исенко Виктор Евгеньевич

НЕОБХОДИМЫЕ ШАГИ ПО РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (ХОЗЯЙСТВА) УКРАИНЫ116Гизатуллина Елена Николаевна

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ119


Іщенко Юлія Олександрівна

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИРІШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
124


Крилов Денис Валерійович

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО – ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ
127


Івашко Лариса Михайлівна

РОЛЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
129


Маслак О.І.

підходи до активізації інноваційного

розвитку промисловості україни


131


Медведь Виктория Юрьевна

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
135


Ніколаєва Ольга Миколаївна, Прилепська Світлана Ігорівна

УДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ВОДОПОСТАЧАННЯ
139


Чучко Елена Петровна

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ142


Борщ Людмила Михайловна

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
145


Богун Любовь Анатольевна

ВЫГОДЫ ОТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ151


Богун Любовь Анатольевна

О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИННОВАЦИЙ


152Богун Любовь Анатольевна

СПОСОБНОСТЬ К ИННОВАЦИЯМ И КОМПЕНСАЦИЯ ТРУДА ИННОВАТОРОВ
153


Бабчинська Олена Іванівна, Грищук Наталя Віталіївна

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
155


Сперанська-Скарга Марія Андріївна

ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА157


Даценко Ганна Василівна, Шпильова Діна Василівна,

Синиченко Катерина Григорівна

ДІЯЛЬНІСТЬ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

160


Трофимова Вікторія Валеріївна

ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
163


Пихота Наталья Николаевна

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
167


Джелялова Нияра Бекмухамедовна

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА УКРАИНЫ
170


Абибуллаева Линура Марленовна

ФРАНЧАЙЗИНГ В УКРАИНЕ


173

Андриевская Юлия Михайловна

МОТИВАЦИЯ: ПУТЬ К УСПЕХУ
177


Баріло Катерина Володимирівна

О СЛОВО, РІДНЕ, ХТО БЕЗ ТЕБЕ Я?179


Коноплёва Ольга Николаевна

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
182


Слива Ю. В.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ УКРАИНЫ СРЕДИ СТРАН МИРА
186


Башмакова Е.Ю., Ворошилова Н.В.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ: ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
190Волощук Н.Н.

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УНИВЕРСИТЕТЕ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ196

Головко Ольга Николаевна


ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОКТРИНЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В США
199


Кармазина Н.В., Горбатова Е.Ф.,

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ВХОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ В ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
209

Слисаренко А.И., Захарова К.В.

НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В КРЫМУ214


Маринина И.Д.

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
222


Федоркова Лариса Алексеевна

ПЕРЕВОД В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. КУЛЬТУРНЫЕ И ЯЗЫКОВЫЕ БАРЬЕРЫ
228


Савченко А.И., Савченко В.И.

ПОДХОД КЛИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА СФЕРЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ233


Соловьёв И.В.

К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНОЙ СУЩНОСТИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
247


Сомов М.В.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
250


Узунова Нина Степановна

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
256


Синица Д. А.

РОССИЯ И СЕРБИЯ: ОТ МИФОВ К РЕАЛЬНОСТИ261Федотова В.Л., Федоркина О.А.

К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ СТАНДАРТЕ

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ


272


Абрамова М. В.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СТРУКТУРЫ ПОТОКОВ ОТХОДОВ
283Шмигальский Владимир Никифорович, Горячих Мария Владимировна

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И САМООБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ290


Шулежко Н.Д.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
294


Марченко Ирина Александровна

ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ299


Болелая Евгения Сергеевна

ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИХ МЕХАНИЗМ И ОСОБЕННОСТИ
310


Бондаренко Елена Олеговна

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В УКРАИНЕ
313


Гуреева Виктория Юрьевна

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
322


Зуева Татьяна Викторовна

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
326


Кадыр-заде Фериде Кямаловна

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ330


Катернюк Дарья

ПРОБЛЕМЫ АУДИТА В УКРАИНЕ336Кондаков Александр

DEGREES OF CORRUPTION IN THE EDUCATION SYSTEM

OF UKRAINE


339


Красницкая Анастасия Павловна

ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ340


Меджитов Меджит Хасанович

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ В ОРГАНИЗАЦИИ344


Небиева Эльмаз Эбазеровна

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
346


Павлова Елена Викторовна

THE PROBLEMS OF UKRAINIAN NATIONAL IDENTITY FORMATION. THE MODELS OF ‘THE NATIONAL IDEA’
350


Харченко Наталія Вікторівна

ПРОБЛЕМИ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ352


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22