страница7/15
Дата22.08.2019
Размер2.07 Mb.

Державнi будiвельнi норми україни


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

|Ширина класної дошки для аудиторiї:   |       |                  |

|- до 100 мiсць;                       |  -"-  |    Не менше 400  |

|- бiльше 100 мiсць                    |  -"-  |    Не менше 500  |

|                                      |       |                  |

|Вiдстань мiж демонстрацiйним столом та|       |                  |

|класною дошкою                        |  -"-  |          100     |

|                                      |       |                  |

|Вiдстань мiж демонстрацiйним столом та|       |                  |

|столами чи пюпiтрами першого ряду в   |       |                  |

|аудит[1]орiях:                          |       |                  |

|- до 100 мiсць включно;               |   см  |          110     |

|- бiльше 100 мiсць                    |  -"-  |          250     |

|                                      |       |                  |

|Вiдстань мiж спинками сидiнь в рядi   |  -"-  |           90     |

|                                      |       |                  |

|Вiдстань вiд класної дошки до останнь-|       |                  |

|ого ряду мiсць                        |  -"-  |    Не бiльше 2000|

|                                      |       |                  |

|Вiдстань вiд нижнього краю класної    |       |                  |

|дошки до пiдлоги аудиторiї            |   см  |           90     |

|                                      |       |                  |

|Вiдстань вiд верхнього краю поверхнi  |       |                  |

|дошки в робочому станi до             |  -"-  |    Не бiльше 230 |

|пiдлоги аудиторії                     |       |                  |

-------------------------------------------------------------------

 

                                              С.41 ДБН В.2.2-3-97 

                                                 Додаток 4

                                                 (рекомендований)

 

         Площi пiдсобних примiщень при шкiльних майстернях---------------------------------------------------------------------

|                                   |     Площi примiщень, м2,      |

|         Примiщення                |    при кiлькостi паралелей    |

|                                   |            класів             |

|                                   |                               |

|-------------------------------------------------------------------|

|                                   |   1   |   2   |   3   |   4   |

|-------------------------------------------------------------------|

|1.Інвентарна при майстернi для тру-|       |       |       |       |

|  дового навчання початкових класів|   6   |   9   |   12  |   16  |

|                                   |       |       |       |       |

|2. Iнструментальна                 |   6   |   9   |   12  |   15  |

|                                   |       |       |       |       |

|3. Кiмната майстрiв                |   9   |  12   |   16  |   18  |

|                                   |       |       |       |       |

|4. Комора для сировини та готових  |       |       |       |       |

|   виробiв:                        |       |       |       |       |

|   - з обробки металу              | 12+10 | 18+10 | 21+12 | 24+12 |

|   - з обробки деревини            | 21+10 | 27+10 | 30+12 | 36+12 |

|   - з обробки тканин              |   6   |   9   |   12  |   12  |

|   - з кулiнарiї                   |   4   |   6   |    9  |    9  |

|                                   |       |       |       |       |

|5. Комора iнвентаря для роботи на  |       |       |       |       |

|   дiлянцi                         |   6   |   9   |   12  |   18  |

|                                   |       |       |       |       |

|6. Гардеробнi для домашнього одягу |       |       |       |       |

|   учнiв                           |   9   |   9   |    9  |    9  |

---------------------------------------------------------------------

 

 

                                              С.42 ДБН В.2.2-3-97 

                                                     Додаток 5

                                                     (рекомендований)

 

                  Примiщена для фiзкультурно-спортивних занять                            в загальноосвiтнiх школах

 

----------------------------------------------------------------------|                                      |Основнi школи   |  Середнi   |

| Найменування примiщень з габаритами  |                |    школи   |

| в планi, м, та площею, м2 (в дужках) |-----------------------------|

|                                      |число примiщень при кількості|

|                                      |      паралелей класів       |

|--------------------------------------------------------------------|

|                                      |  2  |  3  |  4  |  2  |  3  |

|--------------------------------------------------------------------|

|1. Фiзкультурпо-спортивнi зали:       |     |     |     |     |     |

|   - унiверсальнi                     |     |     |     |     |     |

|                  27 х 15 (405)       |  1  |     |     |     |     |

|                  ЗО х 18 (540)       |     |  1  |  1  |  1  |     |

|                  36 х 18 (648)       |     |     |     |     |  1  |

|                                      |     |     |     |     |     |

|   - загальнофiзичної пiдготовки      |     |     |     |     |     |

|       15 х 12 (180) або 18 х 9 (162)*|  1  |     |     |  1  |     |

|       24 х 12 (288) або 18 х 12(216)*|     |  1  |  1  |     |  1  |

|                                      |     |     |     |     |     |

|   - унiверсальнi зали для молодших   |     |     |     |     |     |

|     школярiв                         |     |     |     |     |     |

|       15 х 12 (180)                  |     |     |     |  1  |  1  |

|   або 18 х12 (216) 18 х 9 (162)*,    |     |     |     |     |     |

|       12 х 12 (144)*                 |     |     |     |     |     |

|--------------------------------------------------------------------|

|2. Снаряднi:                          |     |     |     |     |     |

|      (18)                            |  1  |     |  1  |  2  |  2  |

|      (32)                            |     |  1  |  2  |     |  1  |

----------------------------------------------------------------------

 

 * При розрахунковiй наповнюваностi класної групи менше 24. 

                                              С.43 ДБН В.2.2-3-97

 

                                                Додаток 6                                                (рекомендований)

 

             Примiщення для студiйно-гурткових занять                     в загальноосвiтнiх школах

 

---------------------------------------------------------------------|                                              |Кiлькiсть|Площа на  |

|               Примiщення                     |учнiв    |1 учня (не|

|                                              |         |менше), м2|

|-------------------------------------------------------------------|

|Iгрова для груп продовженого дня (з iгротекою)|     25  |    2,4   |

|Клас-студiя музики та спiву                   |    25-30|    2,4   |

|Студiї танцювальнi (з роздягальнями)          |    15-20|    4-5   |

|Студiя драматична та художнього слова         |    15-20|  4-4,5   |

|Студiя хорова                                 |    25-30|    1,8   |

|Студiя оркестрiв                              |    15-30|    3,8   |

|Студiя музичних ансамблiв, вокально-iнструме- |         |          |

|нтальних ансамблiв                            |    10-15|    2,4   |

|Студiя образотворчих та декоративно-оформлю-  |         |          |

|вальних мистецтв                              |    10-15|    3,6   |

|Майстернi народних ремесел, прикладних        |         |          |

|мистецтв                                      |    10-15|    4,5-5 |

|Пiдсобнi примiщення для випалювання керамiчних|         |          |

|виробiв (на кожну майстерню)                  |         |   10     |

|Майстернi технiчного моделювання              |    10-15|    4-5   |

|Лабораторiї (або клуби) юнатiв                |    10-15|    3,6-4 |

|Фотокiностудiя                                |    10-15|    3,6-4 |

|Унiверсальнi гуртковi, клуби (для об'єднань   |         |          |

|туристiв, краєзнавцiв, шахматистів та ін.)    |    15-20|    2     |

|Комора для туристичного спорядження (на кожне |         |          |

|примiщеня)                                    |      -  |   18     |

|Комори, iнвентарнi (на кожне примiщення) при  |         |          |

|примiщеннях гурткових, студій, клубів         |         |  12-18   |

|                                              |         |на кожне  |

|                                              |         |гурткове  |

|                                              |         |примiщення|

---------------------------------------------------------------------

 

                                              С.44 ДБН В.2.2-3-97                                                 Додаток 7

                                                 (рекомендований)

           Склад та площi примiщень їдальнi на сировинi

                     для загальноосвiтнiх шкiл

---------------------------------------------------------------------

|                                 |  Площi примiщень (не менше), м, |

|         Назва примiщення        |        в школах мiсткiстю       |

|                                 |---------------------------------|

|                                 |   22  класи    |   33  класи    |

|-------------------------------------------------------------------|

|1.Обiднiй зал з роздавальною (з  |       240      |       360      |

|  мiсцями для першокласників):   |---------------------------------|

|                                 |240 посад. мiсць|360 посад. мiсць|

|-------------------------------------------------------------------|

|                                 |        20      |        24      |

|- умивальники перед обiднiм залом|---------------------------------|

|                                 | 10 умивальникiв|15 умивальникiв |

|-------------------------------------------------------------------|

|буфетний прилавок та комора буфету     26(16+10)  |    26(16+10)   |

--------------------------------------------------------------------|

 2. Кухня, в тому числi:                                            |

--------------------------------------------------------------------|

  - гарячий цех                   |     89 (43)    |    96 (50)     |

--------------------------------------------------------------------|

  - холодний цех та рiзання хлiба |              (10+4)             |

--------------------------------------------------------------------|

  - м'ясний та рибнi цехи         |              (10+10)            |

--------------------------------------------------------------------|

  - овочевий цех                  |                (12)             |

--------------------------------------------------------------------|

 3. Мийнi для посуду їдальнi,     |                                 |

    буфету та кухонного посуду    |              32(25+7            |

--------------------------------------------------------------------|

 4. Охолоджувальнi камери для зберiгання:                           |

--------------------------------------------------------------------|

  - м'ясних продуктiв;            |                 4               |

--------------------------------------------------------------------|

  - рибних продуктiв;             |                 4               |

--------------------------------------------------------------------|

  - молочних продуктiв, жирiв та  |                                 |

    гастрономiї;                  |                 4               |

--------------------------------------------------------------------|

  -овочiв,овочевих напiвфабрикатів|                 4               |

--------------------------------------------------------------------|

  - харчових вiдходiв (в тому чис-|                                 |

    лi неохолоджуване примiщення) |                4+4              |

--------------------------------------------------------------------|

 5. Комори для сухих продуктiв,   |                                 |

    овочiв, напоїв, сокiв         |           32 (10+10+12)         |

--------------------------------------------------------------------|

 6. Завантажувальна i тарна       |           18 (12+6)             |

--------------------------------------------------------------------|

 7. Мийна для яєць                |                 6               |

--------------------------------------------------------------------|

 8. Iнвентарна, бiлизняна         |                 5               |

--------------------------------------------------------------------|

 9. Гардеробна кiмната для персо- |                                 |

    налу з душовою та вбиральнею  |           15 (9+6)              |

--------------------------------------------------------------------|

 Разом:                           |       507      |       638      |

---------------------------------------------------------------------

                                              С.45 ДБН В.2.2-3-97

 

                                                  Додаток 8                                                  (обов'язковий)

 

        Список основних нормативних документiв, що        використовуються при проектуваннi будинкiв

        навчальних закладiв, на якi наведенi посилання

                      у цих нормах

 

ДБН 360-92*           Мiстобудування. Планування та забудова мiських                      та сiльських поселень

СНиП 2.08.01-89       Жилые здания

ДБН В.2.2.2-96        Громадськi будiвлi та споруди

СНиП 2.08.02-89       Общественные здания и сооружения

СНиП 2.01.02-85       Противопожарные нормы

СНиП 2.04.01-85       Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.05-91       Отопление, венталяция и кондиционирование

СНиП 2.04.08-87       Газоснабжение

СНиП 2.04.09-84       Пожарная автоматика зданий и сооружений

СНиП 2.09.02-85*      Производственные здания

СНиП 2.09.04-87       Административные и бытовые здания

СНиП 3.05.06-85       Злектротехнические устройства

СНиП 3.05.07-85       Системи автоматизации

СНиП 11-4-79          Естественное и искусственное освещение

СНиП 11-7-81**        Строительство в сейсмических районах

ВСН 61-91             Проектирование среды жизнедеятельности с уче-

                      том потребностей инвалидов и маломобильных

                      групп населения

ВСН 59-88             Злектрооборудование жилых и общественных

                      зданий

ПУЭ-86                Правила устройства злектроустановок

СанПиН 5146-89        Временные санитарно-гигиенические нормы и

                      правила устройства, оборудования, содержания

                      и режима работы на персональних злектронно-

                      вычислительных машинах и видеодисплейных тер-

                      миналах в кабинетах вычислительной техники и

                      дисплейних классах всех типов средних учебных

                      заведений

СанПиН 42-121-4719-88 Устройство, оборудование и содержание общежитий

                      для рабочих, студентов, учащихся средних учебных

                      заведений и профессионально-технических училищ

 

                                              С.46 ДБН В.2.2-3-97 

                                                Додаток 9

                                                (рекомендований)

 

           Контрольнi питомi показники розрахункової           (нормованої) площi навчальних закладiв

 

--------------------------------------------------------------------|                                                  |Площа (не мен- |

|              Типи навчальних закладiв            |ше), на одного |

|                                                  |учня (студента,|

|                                                  |слухача), м2   |

|------------------------------------------------------------------|

|Початковi школи (1-4-й класи)                     |      9*       |

|Основнi школи (1-9-й класи)                       |     10*       |

|Загальноосвiтнi середнi школи (1-11-й класи)      |     11*       |

|                                                  |               |

|Спецiалiзованi школи (лiцеї, гiмназiї):           |               |

|- гуманiтарного профiлю                           |     1З*       |

|- технiчного профiлю                              |     15*       |

|                                                  |               |

|Професiйно-технiчнi училища:                      |               |

|- навчально-лабораторнi примiщення;               |     13-15     |

|- навчально-виробничi майстернi                   |     20-25     |

|Вищi навчальнi заклади:                           |               |

|- економiчнi;                                     |     14**      |

|- педагогiчнi;                                    |     15**      |

|- унiверситети вiд 8000 до 12000;                 |     17**      |

|- - " - вiд 4000 до 8000;                         |     18**      |

|- полiтехнiчнi вiд 6000 до 12000;                 |     18**      |

|- - " - до 6000;                                  |     10**      |

|- технiчнi та iнженерно-економiчнi                |               |

|  вiд 4000 до 8000;                               |     19**      |

|- - " - до 4000;                                  |     20**      |

|- фармацевтичнi;                                  |     20**      |

|- сiльськогосподарськi;                           |     20**      |

|- зооветеринарнi;                                 |     21**      |

|- медичнi;                                        |     22**      |

|- культури;                                       |     27**      |

|- мистецтва, архiтектури                          |     34**      |

--------------------------------------------------------------------

 

 Примiтка. В показники не включенi: *   навчальнi тири та плавальнi басейни;

 **  пiдготовчi вiддiлення, факультети пiдвищення квалiфiкацiї,

     кафедри цивiльної оборони, науково-дослiднi пiдроздiли,

     телевiзiйнi та обчислювальнi центри, студентськi проектно-

     конструкторськi бюро, студентськi клуби, навчально-виробничi

     майстернi та полiгони, заклади культурно-побутового призначен-

     ня, студентськi полiклiнiки, споруди iнженерного забезпечення,

     складськi примiщення та iншi навчально-допомiжнi примiщення та

     споруди, площi яких визначаються завданням на проектування.

 

                                              С.47 ДБН В.2.2-3-97 

                             ЗМIСТ

 

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ...........................................  12 ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДIЛЯНОК ...................................  2

   Загальнi вимоги .............................................  2

   Вимоги до функцiональних зон ................................  3

3 ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНI РIШЕННЯ ..................................  5

   Загальнi вимоги .............................................  4

   Природне освiтлення .........................................  8

   Протипожежнi вимоги .........................................  9

   Навчальнi примiщення ........................................ 12

   Навчально-виробничi примiщення .............................. 16

   Фiзкультурно-спортивнi примiщення ........................... 17

   Бiблiотеки .................................................. 19

   Клубно-видовищнi примiщення ................................. 20

   Примiщення громадського харчування .......................... 22

   Примiщення медичного обслуговування ......................... 23

   Адмiнiстративно-службовi примiщення ......................... 23

   Допомiжнi та пiдсобнi примiщення ............................ 25

4 IНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ           27

   Водопостачання та каналiзацiя ............................... 27

   Опалення та вентиляцiя ...................................... 28

   Газопостачання та постачання стиснутого повiтря ............. 32

   Електрообладнання ........................................... 32

   Зв'язок та сигналiзацiя ..................................... 33

ДОДАТОК 1 ......................................................

Таблиця 1 Типи загальноосвiтнiх шкiл ........................... 35

Таблиця 2 Мiсткiсть профтехучилищ, навчальних комбiнатiв,

          вищих навчальних закладiв ............................ 36

ДОДАТОК 2

Склад та площi зон земельних дiлянок загальноосвiтнiх шкiл ..... 37

ДОДАТОК З

Таблиця 1 Вiдстань мiж обладнанням у навчальних кабiнетах

          та лабораторiях ...................................... 38

Таблиця 2 Вимоги щодо умов видимостi класної дошки в навчальних

          кабiнетах та лабораторiях ............................ 39

Таблиця 3 Вимоги щодо розмiщення обладнання та умов видимостi

          в аудиторiях на 50 мiсць та бiльше ................... 39

ДОДАТОК 4

Площi пiдсобних примiщень при шкiльних майстернях .............. 41

ДОДАТОК 5

Примiщення для фiзкультурно-спортивних занять у

загальноосвiтнiх школах ........................................ 42

ДОДАТОК 6

Примiщення для студiйно-гурткових занять у загальноосвiтнiх

школах ......................................................... 43

ДОДАТОК 7

Склад та площi їдальнi на сировинi для загальноосвiтнiх шкiл ... 44

ДОДАТОК 8

Список основних нормативних документiв, що використовуються

при проектуваннi будинкiiв навчальних закладiв, на якi наведенi

посилання у цих нормах ......................................... 45

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15